gemotiveerd en duurzaam gezond gewicht bereiken en behouden
Home > Disclaimer

Disclamer

Verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.perspectief-gezond-gewicht.nl is Perspectef Gezond Gewicht. Hoewel de website met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan het toch mogelijk zijn dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Aan de juistheid van de geboden informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Een bezoek aan deze website en/of het downloaden van informatie van deze website, doet geen enkele rechtsverhouding met Perspectef Gezond Gewicht ontstaan. Het gebruik van deze website blijft geheel voor eigen risico van de bezoeker van deze website. Kopiëren, downloaden of gebruiken van intellectuele eigendommen en logo's van Perspectef Gezond Gewicht voor bedrijfsdoeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht / copyright op deze website ligt bij Perspectef Gezond Gewicht, haar leveranciers, of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Deze website kan links bevatten die niet van Perspectef Gezond Gewicht zijn. Perspectef Gezond Gewicht is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites verbonden websites.